Die ene collega die áltijd tien minuten te laat in een meeting verschijnt. De andere collega die om de haverklap op je schouder tikt met de zoveelste vraag. Je baalt ervan. Je stoort je eraan. Sterker nog: het zijn inmiddels grote ergernissen op het werk voor je geworden. Wanneer spreek je je collega hierop aan? Hoe doe je dat? En hoe kun je de frustraties loslaten? 

Inhoudsopgave:

Wat zijn ergernissen?

Waar mensen samenkomen, zijn ergernissen. Helaas. Ergernissen gaan over gedrag van anderen of aspecten van een situatie of plek die irritatie in jou losmaken. Je vindt er iets negatiefs van en ze zitten jou in de weg.

Ergernis kan over van alles gaan. Er zijn grappige ergernissen, zoals die ene collega die steeds weer in dezelfde slechte woordgrap vervalt (die je voor de vorm nog maar om lacht). Maar er zijn ook grotere ergernissen op de werkvloer die je oprecht in de weg zitten bij het werk.

Een ergernis kan bijvoorbeeld zijn dat het altijd te koud of warm is op kantoor of dat je collega steeds de radio op een zender met Oer-Hollandse meezingers zet die jij niet zo kunt waarderen. Maar het kan ook gaan over het werkgedrag van je collega’s. De grootste werkgerelateerde ergernissen van Nederland zijn (naast slappe kantoorkoffie) afspraken niet nakomen, gestoord worden als je gefocust werkt of slechte communicatie.

Ergernissen

Wat zijn dagelijkse ergernissen?

In de gemiddelde top 100 ergernissen of de top 10 irritaties op het werk komen waarschijnlijk op z’n minst de volgende ergernissen op de werkvloer voor:

 1. Je collega komt altijd te laat voor afspraken.
 2. Je collega houdt zich niet aan afspraken en stuurt dingen niet op tijd door. 
 3. De plannings-skills van je collega zijn niet om over naar huis te schrijven, waardoor hij of zij steeds deadlines mist of dingen last-minute moet doen.
 4. Je collega verschijnt onvoorbereid in vergaderingen, terwijl jij wel moeite doet om je in te lezen. 
 5. De communicatie vanuit je collega is slecht. Je collega vergeet je belangrijke dingen te laten weten, waardoor jij steeds zelf actief vinger aan de pols moet houden.
 6. De collega stoort je continu als je aan het werk bent voor kleine vragen die best kunnen wachten. 
 7. Je hebt een schijnheilige collega, die roddelt over anderen. Het frustreert je dat hij zoveel negatief praat, zonder zijn feedback over een persoon ooit naar diegene zelf uit te spreken. 
 8. Een collega is allesbehalve to the point en kletst honderduit over dingen die een stuk korter gezegd kunnen worden. Dat betekent langere meetings dan nodig is.
 9. Je collega kiepert regelmatig werk over de schutting en gaat er te snel vanuit dat dat jou wel moet lukken. 
 10. Je collega’s zijn erg luidruchtig, bellen in de gezamenlijke ruimte of voeren uitgebreide privégesprekken terwijl jij een poging doet je te focussen.

Dat alles zorgt voor frustratie op het werk. Je ervaart bijvoorbeeld veel stress doordat je collega steeds te laat werk oplevert, merkt dat de negativiteit van je roddelende collega slecht is voor de werksfeer of ergert je rot aan het gebrek aan timemanagement. 

Grote ergernissen of ergernissen die lang aanhouden, kunnen tot serieuze issues leiden. Als je te lang je ergernissen inslikt, kan het betekenen dat je je werkplezier verliest.

Waarom stoor ik me aan mijn collega?

Alle voorbeelden van dagelijkse ergernissen hierboven gaan over vervelend gedrag van je collega dat ook impact heeft op jou. Doordat je collega niet goed communiceert, ben jij niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Doordat je collega deadlines mist, kom jij in de knoop met je planning. Misschien heb je door dat alles zelfs stress door je collega.

De irritatie over je collega kan ook te maken hebben met jullie DISC-profielen. Het komt erop neer dat ieder persoon een bepaald persoonlijkheidstype en daardoor een bepaalde stijl van werken en communiceren heeft. De één hecht veel waarde aan planning en structuur; de ander is daar vrijer in en vindt creatief kunnen zijn heel belangrijk. Irritatie kan er dus ook aan liggen dat je collega een ander DISC-profiel heeft.

Ergernissen

Wat je kunt leren van je ergernissen?

Het is dus goed om je te beseffen dat ergernissen niet alleen iets zeggen over hoe irritant je collega wel niet is. Ze leren je ook iets over jouw valkuilen. Goed, nu is het ook weer niet zo dat jouw frustratie over je slecht plannende collega vooral een werkpunt is voor jou. Wel leert het je wat voor jou belangrijk is en wat voor jou in de irritatiezone zit.

Als je een frustratie voelt opkomen, stel jezelf eens deze vragen:

 • Aan welke waarde die ik belangrijk vind, wordt niet voldaan? (Denk aan: vrijheid, afspraken nakomen, verantwoordelijkheid nemen, etc.)
 • Wat vind jij dus blijkbaar belangrijk in je werk? 
 • Waarom stoort het je dat je collega hier niet aan voldoet?

Een andere belangrijke les over ergernissen op het werk is dat je er vaak wat aan kunt doen. Het is goed om te beseffen dat anderen zich vaak pas bewust worden van minder prettig gedrag als iemand hen erop wijst. Je hoeft niet meteen een gesprek met je baas over je collega te voeren. Zeg het op de man af tegen je collega. Misschien was je collega zich er helemaal niet van bewust dat het fijner is voor collega’s als hij zijn telefoontjes voortaan ergens anders pleegt.

Hoe omgaan met ergernissen?

Deze 5 stappen gaan jou helpen om beter om te gaan met ergernissen en er daardoor minder last van te hebben. In essentie komt het hierop neer: laat het los als de ergernis je aandacht niet waard is óf ga er het gesprek over aan met je collega zelf.

1. Ga bij jezelf na: is dit je aandacht waard? 

Als jouw collega al vijf keer een deadline heeft gemist of de afgelopen twee keer onvoorbereid een vergadering in ging, dan zit dat jou tijdens het werk in de weg. Maar er zijn ook kleine ergernissen die misschien niet een heel feedbackgesprek verdienen.

Stel je voor: jouw collega komt elke dag om 9.15 uur aankakken, terwijl alle anderen er om 9.00 uur al zijn. ‘s Middags gaat hij net als de rest gewoon om 17.00 uur weg. Jij stoort je eraan omdat jij je wel elke ochtend haast om rond 9.00 uur het kantoor binnen te stappen. Tegelijkertijd krijgt je collega zijn werk wel af. In zo’n geval is het je energie niet waard om je hier druk over te maken. 

Hetzelfde geldt voor ene collega die steeds roddelt. Je kunt je er groen en geel aan ergeren of gewoon laten blijken dat jij niet zo zit te wachten op die roddelpraat en zeggen “Ik maak me er niet zo druk over. Sorry, ik moet weer even door!”.

Hoogleraar psychopathologie Kees Hoogduin zegt daarover in Intermediair het volgende:

“Mensen die zich veel ergeren aan anderen hebben een enigszins rigide karakterstructuur. Ergernis is een vorm van agressie. Als je zelf in harmonie bent, hoef je je niet te ergeren aan anderen, je accepteert ze.”

Niet alles is dagelijks een gefrustreerd “Wat er vandaag toch weer gebeurde…”-verhaal aan de eettafel met je partner waard. Het is namelijk ook zo dat hoe vaker je over ergernissen praat met anderen, hoe groter de focus erop wordt en hoe meer ze je gaan storen.

2. Verdiep je in de DISC-profielen

Je verdiepen in jouw DISC-profiel en een inschatting maken van het profiel van je collega helpt om het gedrag van je collega beter te begrijpen. Elk DISC-profiel heeft sterke kanten en valkuilen. Als je je stoort aan je collega, komt dat vaak door een bepaalde valkuil van diens DISC-profiel en doordat jij (vanuit je eigen profiel) ook een valkuil hebt.

Voorbeeld: blauw vs. geel

Stel: jij bent blauw volgens de DISC-analyse en hecht veel waarde aan structuur en planning. Jouw valkuil is dat je niet zo flexibel bent als dingen anders lopen dan gedacht. Je collega is geel en hecht meer waarde aan creatief zijn en brainstormen over ideeën dan aan concrete resultaten. Zijn valkuil kan zijn om te dromerig te zijn en niet snel genoeg met een concreet plan te komen. Op dat niveau botsen jullie. 

Ken je eigen valkuilen

Wéten dat dit niet alleen bij de ander ligt, maar ook deels komt door je eigen valkuil, kan al inzicht geven in wat er gebeurt. Bovendien kan dat je helpen om meer op hetzelfde niveau als de ander te gaan zitten qua communicatie. In ons artikel over feedback geven bij de diverse DISC-profielen geven we daar tips voor. 

Ga verder bij jezelf na: wat kun jij doen om je hier minder aan te storen? Waarom frustreert dit je? Ligt hier een ontwikkelpunt voor jou (zoals jezelf niet oververantwoordelijk voelen, waardoor het je minder raakt als anderen een verantwoordelijkheid laten liggen)?

Ergernissen

3. Zeg het tegen de collega zelf

Op momenten dat de frustratie hoog zit, ben je misschien geneigd om je achterbakse collega eens goed aan te pakken door terug te roddelen. Of door urenlange gesprekken met je partner te voeren over hoe vervelend die collega wel niet is. Het ding is alleen: het gedrag van je collega zal er niet door veranderen. Omgaan met irritaties op het werk doe je niet door te klagen tegen anderen. Je kunt de frustraties óf accepteren en ermee leren dealen óf je stapt ermee naar die collega zelf. Dan pas kan diegene zijn gedrag veranderen.

Zolang je de feedback constructief brengt en niet in de aanval schiet, help je er jezelf én je collega mee verder. Jullie samenwerking en communicatie komt het alleen maar ten goede als je uitspreekt waar je mee zit. 

4. Geef op een constructieve manier feedback

Is het gedrag waar je iets van moet zeggen, bijvoorbeeld omdat je al een paar keer zelf met je planning in de knoop kwam door het gedrag van je collega? Geef er dan op een constructieve manier feedback over. Dat houdt in: 

 • Kaart concrete voorbeelden aan in plaats van het vaag te houden. Dus niet “Waarom kom jij nou altijd te laat?!” (dan zal iemand zich al snel aangevallen voelen), maar wel “Goh, bij de afgelopen twee vergaderingen kwam je pas een kwartier nadat we waren begonnen.”
 • Breng het vanuit een ik-perspectief. Beschrijf dus wat jij vindt, voelt en ervaart in plaats van het algemeen te houden. Dus niet “Dat is heel irritant”, maar wel “Ik merk dat ik me eraan erger dat daardoor de vergadering verstoord wordt.”
 • Beschrijf ook de gevolgen van het gedrag. Laat blijken waarom dit gedrag storend is (voor jezelf en wellicht voor anderen). Wat brengt het teweeg? Denk aan klantdeadlines die jullie missen, het feit dat jij ‘s avonds moet doorwerken of dat je steeds uit je concentratie wordt gehaald.
 • Benoem het gewenste gedrag (als oplossing voor het gedrag dat je stoort). Een goede oplossing voor het continue storen is bijvoorbeeld dat je met je collega een 1:1-lijst afspreekt, waarop je collega steeds al zijn vragen verzamelt om die op één moment op de dag aan je te stellen. Dan word je niet meer tien keer, maar één keer gestoord. Is timemanagement niet de sterkste kant van je collega? Tip dan het boek ‘Elke Dag om 15.00 Uur Klaar’. Daar steekt hij vast veel timemanagement-tips van op.
 • Vraag hoe je collega dit ziet. Geef je collega ook de kans om zijn perspectief te delen. Vraag hoe hij erin staat en wat hij nodig heeft om dit gedrag te veranderen. Wellicht kunnen jullie elkaar helpen.

Leg het probleem niet alleen bij de ander. Houd het bij jezelf. Zeg liever “Het lijkt erop dat de communicatie tussen ons niet zo soepel loopt” in plaats van “Jij bent niet zo goed in communiceren.”

Deze manier van feedback geven heeft overigens veel weg van bekende feedbackmodellen, zoals de 4 G’s en de ik-ik-jij-methode. Zeker zinvol om je eens in te verdiepen als jij feedback geven soms maar spannend vindt. 

5. Houd in je planning rekening met onverwachte dingen

Je collega heeft misschien zijn planning niet geheel op orde of worstelt regelmatig met deadlines. Besef ook dat dat deels bij je collega ligt. Wat jij zelf kunt doen om je ergernissen te beperken, is dat je in je planning al rekening houdt met dingen die misschien anders lopen.

 • Reserveer in je agenda elke dag 30 minuten tot 1 uur voor onverwachte dingen (zoals vragen van je collega of een ongeplande klus tussendoor). Dan frustreert het je minder als er iets tussendoor komt. 
 • Wees proactief en stel zelf een planning op als jullie samenwerken. Herinner je collega eraan als hij of zij een deadline dreigt te missen. 
 • Past die ene tussendoorklus van je collega niet in je agenda? Communiceer er assertief over en ga jezelf niet in allerlei bochten wringen. 
 • Geef het aan als je ergens gefocust aan werkt en laat weten wanneer je wél tijd hebt. 
 • Reserveer voldoende tijd voor en na een afspraak, zodat het minder uitmaakt als een afspraak een keer uitloopt. 
 • Zeg het als je naar een volgende afspraak moet of als jullie nu een eind aan een gesprek moeten breien. Dan zal je je minder ergeren aan langdradigheid van een collega.
 • Pak de regie terug over het gesprek als de ander erg uitweidt.

Kortom: als jij je timemanagement op orde hebt, rekening houdt met dingen die anders lopen en proactief opkomt voor jouw behoeften, ben je al een heel eind. Dan zullen zelfs de 10 grootste ergernissen eerder in het artikel minder snel opspelen.

Meer timemanagement-tips?

Wil je altijd op de hoogte zijn van praktische tips en handig inzichten op het gebied van timemanagement en gesprekstechnieken? Volg Tijdwinst en Björn Deusings op Instagram. Dan zie je onze bruikbare tips voortaan dagelijks voorbijkomen in je feed. 

Ergernissen

Veelgestelde vragen rondom ergernissen

 • Wat kan ik doen tegen ergernissen?

  Het is een kwestie van kiezen tussen twee opties: 1) accepteer dat iets niet helemaal is zoals je zou willen, laat je ergernis los en doe er verder niets mee, of 2) zeg er iets van en ga het gesprek met de persoon aan. Dat laatste is uiteraard handig als het een ergernis is die maar blijft terugkomen en die jou echt in de weg zit.

 • Wat zijn de grootste ergernissen van leidinggevenden?

  Leidinggevenden storen zich vooral aan een gebrek aan verantwoordelijkheid en initiatief bij werknemers. Ook niet efficiënt werken of snel afgeleid zijn is een ergernis waar leidinggevenden soms mee zitten.

 • Hoe ergernissen loslaten?

  Ergernissen loslaten doe je door soms te beseffen dat iets je aandacht en energie niet waard is. Sta er eens bij stil hoeveel frustratie het jou oplevert als je je elke dag stoort aan die collega die om 9.15 uur in plaats van om 9.00 uur achter zijn computer zit. Maak voor jezelf de balans op of het iets aan de situatie verandert als jij je er druk over maakt. Vaak levert het zowel jou als de ander niets op en kost het wel veel (frustratie, een minder goede samenwerking, stress). Dat besef kan al helpen om de ergernis los te laten. Dat geldt overigens niet alleen op het werk, maar voor allerlei ergernissen in de maatschappij.

 • Wat te doen bij een conflict op het werk?

  Bij een conflict op het werk is het vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan. Blijf niet in je eentje zitten met de frustraties, maar kaart het aan bij iemand die buiten het conflict staat, maar er wel iets in kan betekenen. Vaak zal dat je leidinggevende zijn, maar het kan ook gaan om een vertrouwenspersoon of iemand van de hr-afdeling.

 • Wat kan er beter op de werkvloer?

  Voor iedereen zal dat weer iets anders zijn. De één ergert zich aan het gebrek aan planning bij een collega, de ander aan de slechte communicatie en weer een ander kan niet goed tegen luidruchtige telefoongesprekken op de werkvloer. Roddelen is ook een veelgenoemde irritatie. Een collega die je zwart maakt, is uiteraard niet bevorderlijk voor je werkplezier.

 • Hoe ga je om met achterbakse collega’s?

  Als een collega veel roddelt, is het vaak het beste om daar vooral niet te veel aandacht aan te besteden. Ga niet meedoen met roddelen en laat blijken dat de roddels van je collega jou niet zo interesseren. Je collega zal zijn roddels dan snel genoeg bewaren voor anderen. Heb je last van een achterbakse collega en vraag je je af hoe om te gaan met een collega die je niet mag? Ga er dan vooral het gesprek over aan met die persoon zelf en breng dat vanuit jezelf en zonder wijzende vingertjes (“Goh, ik merk bij mezelf dat… Laatst ervaarde ik… Dat doet met mij… Daarom vroeg ik me af of…”). Levert dat niets op? Ga dan het gesprek aan met je leidinggevende.

Nog beter worden in timemanagement en prioriteiten stellen?

Wil je nog beter leren om je tijd te bewaken, grenzen aan te geven en je niet altijd te laten leiden door collega’s die iets van je willen of door verzoekjes tussendoor? Volg dan onze 1-daagse training Timemanagement. Daarin leer je in één dag om slimmer te werken (in plaats van harder), nog beter prioriteiten te stellen en minder last te hebben van continue ad-hoc klussen en afleiding. Dat gaat je veel ergernissen schelen op het werk!

Wie zijn wij? | Training Timemanagement

Bij Tijdwinst helpen we professionals om slimmer (samen) te werken en om meer uit zichzelf, hun werk en samenwerkingen te halen. Onze experts leren je daarom alles op het gebied van onder meer timemanagement, effectieve gespreksvoering en assertiviteit. Maar ook over andere onderwerpen geven wij online en offline trainingen aan professionals uit heel Nederland.

Benieuwd naar ons trainingsaanbod of onze artikelen? Lees verder op onze websites of meld je direct aan voor een training.