Om binnen een team te functioneren, zul je op een juiste manier aangestuurd moeten worden. Je zal een bepaalde productiviteit moeten behalen, evenals goede resultaten. Natuurlijk is dit afhankelijk van jouw motivatie, inzet, talenten en kennis, maar ook de mate waarin een leidinggevende jou “vrij laat”. Leer daarom de 4 leiderschapsstijlen kennen, zodat je een beeld krijgt van de wijze waarop jouw leidinggevende je aanstuurt.

Het is logisch dat je meer sturing nodig hebt wanneer je pas begint. Loop je al een tijdje mee, dan geniet je meer vertrouwen. Je leidinggevende kijkt je niet langer op de vingers, maar bekijkt sporadisch het proces. 

Jouw manager bepaalt dat bewust én onbewust. Zo kan hij of zij er voor kiezen om je nog niet zelfstandig aan dat klantenbestand te laten werken. Je hebt immers pas enkele maanden ervaring om dat gebied. Zonder dat hij of zij het doorheeft, krijg je misschien ook meer grondige instructies. Meer dan jouw andere collega’s. Maar wat kun je verwachten?

Zodra jij een beter beeld krijgt van wáár jij je op de werkvloer bevindt – in welk stadium – weet je waarom een manager doet wat hij doet. 

Laten we daarom eens kijken daar verschillende leiderschapsstijlen en wat jij als teamlid kunt verwachten.

man wijzend naar pc vrouw kijkend

Onervaren? Je krijgt ‘sturend leiderschap’

Wanneer je onervaren bent, kun je nog niet zelfstandig aan een project werken. Hierbij maakt het niet uit of je net bent aangenomen of al jaren binnen het bedrijf werkt, maar zojuist op een nieuw project bent gezet. Je bezit nog niet over de juiste kennis en vaardigheden, waardoor je onzeker bent in de uitvoering.  

Een goede manager is zich hiervan bewust en zal naar manieren zoeken om jouw kennis bij te spijkeren, evenals jouw zelfvertrouwen en motivatie te vergroten. 

Enkele manieren waarop hij of zij dat kan doen:

1. Jouw instructies zijn specifieker dan normaal

Jouw manager wil er zeker van zijn dat  jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden duidelijk voor je zijn. Hij of zij zal jouw in dit stadium daarom veel informatie geven: “dit is wat je moet doen, op deze manier.” Waarschijnlijk zal hij of zij ook het gewenste resultaat aanhalen en duidelijk benadrukken wanneer de deadline is. 

Laat je hierdoor niet afschrikken. Want hoewel het als betutteling kan aanvoelen, is sturend leiderschap juist een middel om jou zo vlug mogelijk op niveau te krijgen. 

2. Je zal veel directe feedback ontvangen

Ook zul je merken dat je gelijk te horen krijgt wanneer je iets fout (en hopelijk ook goed) doet. Wanneer een leidinggevende sturend leiderschap toepast, heeft hij of zij als doel om door middel van feedback tijdig bij te sturen. 

Schrik dus niet wanneer een manager je aanspreekt op een gemaakte fout, maar zie het als een leerkans. Wat kan ik hiermee? Hoe gebruik ik dit om mijn proces te verbeteren of mijn productiviteit te vergroten? Vind je omgaan met kritiek lastig, lees dan eens dit artikel.

3. Je zal grondiger bij een project worden betrokken

Een manager zal daarnaast zijn best doen om een ‘nieuweling’ te inspireren en te enthousiasmeren. Je bent immers nog niet bekwaam genoeg waardoor je jij je motivatie kunt verliezen. Door je te betrekken bij het project, hoop een manager dat je meer feeling met je werkzaamheden krijgt.

Eén manier waarop hij of zij dit kan doen, is door je meer te vertellen over het doel: waarom is het belangrijk dat je hieraan werkt? Welk verschil maak je hiermee? Hoe draagt dit bij aan jouw groei?

Zie sturend leiderschap dus niet als betutteling of als ‘op-de-vingers’-kijken, maar als een leerproces. Zowel de instructies als de feedback die je ontvangt, zullen je helpen om van een ‘rookie’ naar een ‘pro’ te gaan. 

man voor white bord voor groep mensen

Schoonheidsfoutjes? Je krijgt ‘coachend leiderschap’

Misschien werk je al een tijdje in dezelfde functie. Hoewel je jouw werk leuk vindt, merk je dat bepaalde onderdelen uitdagender worden. Dat kan gebeuren wanneer een functie in de loop der tijd verandert of de aanpak binnen het bedrijf veranderingen doormaakt. Hierdoor maak je fouten.

Wanneer een manager merkt dat je wel gemotiveerd bent, maar achterblijft in bekwaamheid zal hij of zij moeten inzetten op het vergroten van jouw zelfstandigheid.

Bijvoorbeeld zo:

1. Misschien krijg je extra scholing

Een manier om je kennis en talenten bij te schaven is door opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Van het volgen van een cursus, seminars, opleiding of het lezen van boeken; een manager kan allerlei opties aanbieden. Overweeg het zeker eens, want je bent nooit uitgeleerd!

2. Je zal meer beslissingen nemen

Ook kan een leidinggevende beslissen om je meer te betrekken bij bepaalde processen, om jouw probleemoplossend vermogen te prikkelen. Denk na over waarom je aan iets werkt of hoe je bepaalde dingen (anders) kunt aanpakken. 

3. Meer één-op-één gesprekken

Regelmatig samenzitten en bespreken waarin je kunt groeien, kan jouw teamleider inzicht geven in wat er nog nodig is om jou op niveau te krijgen. Denk hier ook zeker zelf over na en leg eventuele vragen en bespreekpunten tussendoor vast op een bespreeklijst. 

twee vrouwen met hoofddoek met laptop

Luisterend oor nodig? Je krijgt ‘ondersteunend leiderschap’

Werk je al geruime tijd aan een project of binnen hetzelfde bedrijf, dan kun je op den duur te maken krijgen met een bore-out: je vindt je werkzaamheden niet langer uitdagend en haalt er geen motivatie meer uit. Je bezit dus wel de benodigde kennis en ervaring, maar hebt er niet langer plezier in. Of denk aan een burn out; vanwege een te hoge werkdruk lukt het je niet meer om je werkzaamheden te managen. Je hebt wel de skills, maar hebt niet langer de kracht. 

In zo’n geval zal je manager naar manieren zoeken om je te stimuleren en te steunen. Een luisterend oor en meer een-op-en gesprekken zijn dan fijn.

Wat je zult merken:

1. Meer één-op-één gesprekken

Voor jouw leidinggevende is het belangrijk om je meer te betrekken bij de werkzaamheden en het bedrijf. Wanneer hij of zij merkt dat het ergens knelt, zal hij of zij meer persoonlijke gesprekken met je aangaan. Weten wat er speelt, vertrouwen creëren en jou motiveren zijn dan de beweegredenen. Je zal dus meer gesprekken gaan voeren om je motivatie en energiepeil en manieren om beiden op te krikken.

2. Bespreken van werkzaamheden

Wanneer je merkt dat jouw tijd en energie niet overeenkomen met de hoeveelheid werk dat er ligt, zul je wellicht samen moeten kijken naar de werkdruk: is deze reëel of wordt je inderdaad overvraagd? In dat geval ga je samen kijken welke zaken er geschrapt kunnen worden. Kunnen zaken slimmer? Kun je taken delegeren? 

3. Samen prioriteiten stellen

Wanneer blijkt dat de druk die je ervaart niet voortkomt vanuit een teveel aan werk, zoek je samen naar manieren om de boel beter te managen: ben je met de juiste dingen bezig? Kunnen dingen efficiënter? Indien blijkt dat dat beter kan, kan je leidinggevende beslissen om je een timemanagement training te laten volgen. 

man met bril

Ruimte nodig? Je krijgt ‘delegerend leiderschap’

Wanneer je jouw werkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren en je ook voldoende gemotiveerd bent in je werk, ben je op een punt aangekomen waarin jouw leidinggevende je meer vrijheid kan geven. Hij of zij hoeft jou nog maar minimaal aan te sturen en zal vaker zaken aan je delegeren.

Dit betekent echter niet dat je geen feedback- en evaluatiegesprekken meer nodig hebt. Jouw manager zal blijven evolueren en je terugkoppeling blijven geven. 

Bijvoorbeeld op de volgende manier:

1. Kort, maar krachtige instructies

Jouw manager hoef jou niet langer te vertellen hoe je jouw werk moet doen. Hij of zij kan ervan op aan dat de uitvoering goed verloopt. Hij of zij zal daarom enkel nog hoeven te communiceren over de ‘wat’: wat moet er gebeuren, vóór welke termijn en welke kwaliteit moet er komen te liggen?

2. Meer taken en verantwoordelijkheden

Goed zijn in je functie brengt met zich mee dat je waarschijnlijk méér kansen en groeimogelijkheden krijgt. Kijk daarom niet vreemd op wanneer je meer werkzaamheden op je bordje krijgt. Dit kunnen zomaar zaken zijn die jouw leidinggevende aan jou delegeert; een blijk van vertrouwen. 

3. Vaker vruchten plukken

Bij meer verantwoordelijkheid hoort ook dat je successen en vooruitgang viert. Jouw leidinggevende zal dan in dit stadium van leidinggeven je meer waardering en positieve feedback moeten geven. Geniet daarvan en neem het mee!

Kortom: dit zijn de 4 leiderschapsstijlen

Het situationeel leiderschapsmodel kent 4 leiderschapsstijlen. Doorgaans wordt het model alleen uitgelicht vanuit een management-oogpunt. Toch is het belangrijk dat ook jij, het teamlid dat de aansturing ontvangt, weet waar je aan toe bent. 

Kijk daarom eens kritisch naar het niveau waarop jij je begeeft en probeer een inschatting te maken: welke stijl zou mijn leidinggevende bij mij hanteren? Voert hij of zij dit ook goed uit of mis je toch een stukje aanmoediging? Durf daar dan zeker om te vragen; om feedback, om evaluatiegesprekken, om duidelijke instructies. 

Je zou namelijk het volgende moeten verwachten:

1. Onervaren? Je krijgt ‘sturend leiderschap’

 • Jouw instructies zijn specifieker dan normaal
 • Je zal veel directe feedback ontvangen
 • Je zal grondiger bij een project worden betrokken

2.Schoonheidsfoutjes? Je krijgt ‘coachend leiderschap’

 • Misschien krijg je extra scholing
 • Je zal meer beslissingen nemen
 • Meer één-op-één gesprekken

3.Luisterend oor nodig? Je krijgt ‘ondersteunend leiderschap’

 • Meer één-op-één gesprekken
 • Bespreken van werkzaamheden
 • Samen prioriteiten stellen

4. Ruimte nodig? Je krijgt ‘delegerend leiderschap’

 • Kort, maar krachtige instructies
 • Meer taken en verantwoordelijkheden
 • Vaker vruchten plukken

Meer artikelen lezen over leiderschap?


Wie zijn wij? | Training Timemanagement

Tijdwinst.com is een trainingsbureau dat zich specialiseert in slimmer (samen)werken. We bieden door het hele land diverse (online) trainingen aan, variërend van timemanagement, assertiviteit, gesprekstechnieken tot aan snellezen. Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of blogs, en schrijf je in voor één van onze (digitale) trainingen.

 1. 1-daagse training Time Management | Blog
 2. 1-daagse training Assertiviteit | Blog
 3. 1-daagse training Gesprekstechnieken | Blog
 4. 1-daagse training Feedback Geven | Blog
 5. 1-daagse training Snellezen, Mindmapping en Geheugentechnieken | Blog
 6. 1-daagse training Effectief Thuiswerken voor Teams | Blog