Marlies heeft een passie voor de ontwikkeling van mensen. Ze heeft vele jaren ervaring opgedaan als trainer, trainingsacteur, loopbaanadviseur en (intervisie)coach in vrijwel alle sectoren.

In haar trainingen zorgt Marlies voor een heldere structuur en veilige bedding voor groei en leren. Zo maakt ze het mogelijk dat cursisten kwetsbaar durven zijn en veilig kunnen oefenen. Daarmee zorgt ze voor belangrijke ingrediënten van een optimale setting voor leren.

Ze raakt deelnemers met haar eerlijkheid, helderheid en compassie. Ze benoemt met groot gemak het onderliggende thema dat ontwikkeling behoeft. Ze speelt er op in, vaak precies in het moment dat het thema zich aandient. Ze is daarin zo transparant dat de deelnemer de boodschap kan ontvangen en zich veilig weet.